Ắc quy khô GS

46B24R
46B24R (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
236*201*227 (mm)

46B24L
46B24L (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
236*201*227 (mm)

46B24L(S)
46B24L(S) (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
236*201*227

55D23R
55D23R (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*171*225

55D23L
55D23L (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*171*225

75D23R
75D23R (12v-65Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*171*22575D23L
75D23L (12v-65Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*171*225

85D26R
85D26R (12v-75Ah)
(Dài*rộng*cao)
258*171*225

85D26L
85D26L (12v-75Ah)
(Dài*rộng*cao)
258*171*225

95D31R
95D31R (12v-80Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

95D31L
95D31L (12v-80Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

105D31R
105D31R (12v-90Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

105D31l
105D31L (12v-90Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !