Đại Lý Ắc Quy GS

Ắc quy khô GS

46B24R
46B24R (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
236*201*227 (mm)

46B24L (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
236*201*227 (mm)

46B24L(S) (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
236*201*227

55D23R (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*171*225

55D23L (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*171*225

75D23R (12v-65Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*171*22575D23L (12v-65Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*171*225

85D26R (12v-75Ah)
(Dài*rộng*cao)
258*171*225

85D26L (12v-75Ah)
(Dài*rộng*cao)
258*171*225

95D31R (12v-80Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

95D31L (12v-80Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

105D31R (12v-90Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

105D31L (12v-90Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

Exit mobile version