Đại Lý Ắc Quy GS

NS40
NS40 (12v-32Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40L
NS40L (12v-32Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40S
NS40S (12v-32Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40Z
NS40Z (12v-35Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

 

NS40ZL
NS40ZL (12v-35Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40Z(S)
NS40Z(S) (12v-35Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS40ZL(S)
NS40ZL(S) (12v-35Ah)
(Dài*rộng*cao)
197*129*227 (mm)

NS60
NS60 (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
238*129*225

 

 

NS60L
NS60L (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
238*129*225

NS60l(S)
NS60L(S) (12v-45Ah)
(Dài*rộng*cao)
238*129*225

N50
N50 (12v-50Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

N50L
N50L (12v-50Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

 

 

N50Z
N50Z (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

N50ZL
N50ZL (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

55D23L
55D23L (12v-60Ah)
(Dài*rộng*cao)
230*173*225 (mm)

NS70
NS70 (12v-65Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

 

 

NS70L
NS70L (12v-65Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

N70
N70 (12v-70Ah)
(Dài*rộng*cao)
305*173*226 (mm)

N70L
N70L (12v-70Ah)
(Dài*rộng*cao)
305*173*226 (mm)

80D26R
80D26R (12v-70Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

 

 

80D26L
80D26L (12v-70Ah)
(Dài*rộng*cao)
260*173*225 (mm)

75D31R
75D31R (12v-75Ah)
(Dài*rộng*cao)
305*129*225

75D31L
75D31L (12v-75Ah)
(Dài*rộng*cao)
305*129*225

95D31R
95D31R (12v-80Ah)
(Dài*rộng*cao)
303*171*225 (mm)

 

 

N100A
N100A (12v-90Ah)
(Dài*rộng*cao)
408*175*233

N100
N100 (12v-100Ah)
(Dài*rộng*cao)
408*175*233

N100Z
N100Z (12v-110Ah)
(Dài*rộng*cao)
408*175*233

N120
N120 (12v-120Ah)
(Dài*rộng*cao)
504*182*257 (mm)

N150A
N150A (12v-140Ah)
(Dài*rộng*cao)
508*222*257

N150
N150 (12v-150Ah)
(Dài*rộng*cao)
508*222*257

N150Z
N150Z (12v-160Ah)
(Dài*rộng*cao)
508*222*257

N200
N200 (12v-200Ah)
(Dài*rộng*cao)
514*278*268 (mm)

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !