GS cho xe gắn máy

GTZ4V
GTZ4V(12v-3ah)
(Dài*rộng*cao)
112*70*85 (mm)

GTZ5S-E
GTZ5S-E (12v-3.5Ah)
(Dài*rộng*cao)
112*70*85 (mm)

GTZ5S
GTZ5S (12v-3.5Ah)
(Dài*rộng*cao)
112*70*85

GTZ5S-H
GTZ5S-H
(Dài*rộng*cao)
112*70*85

GT5E
GT5E (12v-4.5Ah)
(Dài*rộng*cao)
121*62*131

GTZ6V
GTZ6V (12v-5Ah)
(Dài*rộng*cao)
112*70*105

GM5Z-3B
GM5Z-3B (12v-5Ah)
(Dài*rộng*cao)
120*61*130

GT5A
GT5A(12v-5Ah)
(Dài*rộng*cao)
121*62*131

12N5-3B
12N5-3B (12v-5Ah)
(Dài*rộng*cao)
120*61*130 (mm)

GT6A
GT6A (12v-6Ah)
(Dài*rộng*cao)
121*62*131 (mm)

GT7A
GT7A (12v-7Ah)
(Dài*rộng*cao)
113*70*130 (mm)

12N7A-4B
12N7A-4B (12v-7Ah)
(Dài*rộng*cao)
150*60*130 (mm)

GT8A
GT8A (12v-8Ah)
(Dài*rộng*cao)
113*70*130 (mm)

GT9A
GT9A (12v-9Ah)
(Dài*rộng*cao)
150*87*105 (mm)

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !