Bảng giá bình ắc quy GS

Giá bình ắc quy GS bao gồm: GS nước, GS MF, GS xe găn máy

Giá bình GS nước truyền thống

 

Link download

Giá bình ắc quy khô GS

Ắc quy khô GS (chính xác là bình ắc quy kín khí) GS MF

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X7-YmKlXw0A2yRmLjqrcqsUP7URMqgtmSsrJbOf-jcg/edit?usp=sharing

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !